Правила надання платних медичних послуг та перебування пацієнта в Медичному центрі ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АКСІОМА» (далі – Правила) є нормативно документом Медичного центру  ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АКСІОМА» (далі – МЦ, Центр), який регламентує особливості надання та оплати медичних, пов’язаних з ними сервісних та інших послуг, а також порядок перебування у медичному центрі. Центр має великий досвід профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих ревматологічного, ендокринологічного, хірургічного, терапевтичного, неврологічного, ортопеда-травматологічного, фізично-терапевтичного, клінічно-імунологічного та іншого медичного профілю, надає високопрофесійні діагностичні та лабораторні послуги.

Дотримання цих правил дозволяє пацієнту зручно та ефективно взаємодіяти з Центром.

І. Загальні положення

1. Центр надає послуги громадянам України, інших країн та особам без громадянства, які звернулись до Центру самостійно чи були направлені з інших закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

2. Усі медичні та інші послуги в Центрі надаються за плату відповідно до затвердженого прейскуранта цін МЦ.

3. Центр надає послуги в дні і години у відповідності до графіку роботи Центру та прийому лікарів.

4. Інформацію про споживчі властивості, безпеку та нормативи (стандарти) якості медичних послуг, які надаються в Центрі, розміщено у «Куточку споживача» або на рецепції. Більш розширену інформацію пацієнти або відвідувачі можуть отримати під час консультацій у адміністраторів та/або лікарів, а в окремих випадках – у разі самостійного ознайомлення на офіційному сайті МЦ, за посиланням: https://aksioma.clinic/ua.

5. Інформація про дисконтні програми або акції є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів.

ІІ. Особливості надання медичних послуг.

1. Прийом пацієнтів відбувається за попереднім записом згідно затверджених графіків прийому відповідних спеціалістів з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 19-00; субота з 08:00 до 15:00, неділя – вихідний день.

2. Діагностичні і консультативні висновки інших медичних закладів обов’язково приймаються до уваги, але не можуть слугувати основою для видачі будь-яких видів заключення спеціалістами Центра, призначення плану лікування, отримання рекомендацій лікаря, виконання медичних маніпуляцій.

3. Отримання заключень і рекомендацій спеціалістів МЦ, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг Центра може бути здійснено тільки після консультації лікарем Центра або проходження обстеження саме в Центрі.

4. Медичні послуги (консультації, процедури, профілактичні заходи) здійснюються штатним медичним персоналом Центру. В окремих випадках медичні послуги можуть надаватися із залученням позаштатних спеціалістів, з якими МЦ  має відповідні правові відносини. За потреби, діагностичні обстеження, лабораторні дослідження можуть здійснюватися в інших медичних закладах, з якими МЦ  встановлено партнерські відносини.

5. Центр надає планову медичну допомогу. Центр має право відмовити пацієнту в наданні медичних послуг у випадку, коли ліцензійні обмеження, кваліфікація медичного персоналу або технічна оснащеність не дають змоги цього зробити. У такому разі пацієнтам рекомендуються інші ЗОЗ за відповідним профілем.

6. Здійснення маніпуляцій починається лише після відповідного інформування та погодження пацієнта чи його законних представників. А саме, лікар / адміністратор МЦ  в особистій розмові з пацієнтом підписує Інформовану згоду на застосування відповідних методів діагностики чи лікування за формою 003-6/о.

7. Перед початком обстеження та лікування з пацієнтом (його законним представником) узгоджується план обстеження та лікування. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план. Крім того, з об’єктивних або суб’єктивних причин, будь-який вже узгоджений план може коригуватися, про що пацієнта (його законного представника) обов’язково повідомляють.

8. Якщо в процесі надання послуг з медичних причин (специфіки організму пацієнта тощо) виникає потреба в їх коригуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів лікування, діагностики тощо, то відповідному коригуванню піддається і остаточна їх вартість. Про такі зміни пацієнтів інформують завчасно.

ІІІ. Запис на прийом

1. Запис на прийом до МЦ проводиться заздалегідь до бажаного дня візиту в залежності від завантаження спеціалістів Центру.

2. Прийом без попереднього запису в день візиту можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи спеціаліста.

3. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість та порядок оплати у адміністраторів Центра безпосередньо або за телефоном (+38 (099) 665-50-55, +38 (068) 665-50-55).

4. При бажанні пацієнта потрапити на прийом до конкретного спеціаліста Центру необхідно обов’язково поінформувати про це під час запису.

5. Для запобігання утворення черги рекомендовано в призначений день приходити не раніше як за 15 хв. до прийому. Якщо пацієнт бажає скасувати візит або змінити його час, пацієнт повинен завчасно попередити адміністраторів Центра.

6. Пацієнт, під час запису за телефоном або безпосередньо в Центрі, може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в записі, про які йому повідомить адміністратор Центра. При цьому для пацієнта передбачена можливість резервування дати та часу прийому. Резервування здійснюється на прохання пацієнта та діє на протязі 10 хвилин. У випадку, якщо протягом цього строку пацієнт не підтвердить запис - резервування автоматично скасовується. Пацієнт повинен надати попередню інформацію адміністратору Центру щодо стану свого здоров’я: чи є підвищена температура тіла, чи перебував останні 14 (чотирнадцять) днів до дати прийому закордоном, чи контактував із особами хворими на COVID-19. 

7. Під час запису на прийом, пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується, в протилежному випадку, Центр має право відмовити йому в наданні послуги.

8. Якщо за певним напрямком ведуть прийом декілька спеціалістів і вони працюють за індивідуальними графіками, пацієнти, які спостерігаються у певного лікаря, повинні попереджати про це при записі на візит.

9. Пацієнт повинен прийти на прийом в Центр в призначений час і день.

10. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно попередити адміністратора Центру.

11. В разі, якщо пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 5 хвилин, запис може бути скасовано.

12. В разі непередбачуваної відсутності лікаря і інших надзвичайних обставин, адміністратор Центру попереджає про це пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис переносять на інший, зручний для нього час.

ІV. Правила перебування в Центрі

1. Пацієнт, що зайшов до Центра, повинен бути одягнений у захисну маску (респіратор), зобов’язаний зняти верхній одяг і повісити його в камеру схову або на вішак в холі, обробити руки спиртовмісними дезинфікуючими (антисептичними) засобами.

2. Адміністратор Центру при вході пацієнта до Центру, повинен виміряти безконтактними медичними термометрами температуру пацієнту.

3. В осінньо-зимовий період додатково одягнути бахіли, якщо їх видають при вході, зареєструватися у адміністратора рецепції і підійти до відповідного кабінету за вказівкою адміністратора.

4. Пацієнт, який знаходиться в Центрі, повинен відноситися з повагою до персоналу і до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубості та безтактності. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.

5. При записі на всі види послуг пацієнт повинен підійти та зареєструватися у адміністратора Центру. Після чого, пацієнт може зачекати на початок прийому в зоні очікування, в холі Центру.

6. Час початку проходження діагностичного обстеження/огляду, а також початок прийому лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням (що обумовлено необхідністю в додатковому часі для обстеження/огляду складних пацієнтів).

7. В разі необхідності додаткових консультацій, медичним директором або вузькоспеціалізованим лікарем пацієнт може бути скерований в кабінети інших вузькопрофільних лікарів після первинного огляду в порядку розділу ІІІ цих Правил.

8. Всі дані діагностичного обстеження/огляду, додаткових методів обстеження заносяться в базу даних пацієнтів, а діагноз і рекомендації лікаря можуть бути зазначені у направленні та/або консультативному висновку лікаря.

9. З пацієнтом у визначених чинним законодавством України випадках, обов’язково підписується Карта інформованої добровільної згоди пацієнта (форма 003-6/о).

10. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни і правила прийому медикаментів.

11. Пацієнт має право спостерігатися у одного лікаря, при відповідному попередньому записі і інформуванні про це адміністратора Центру.

12. Пацієнтам, чий зовнішній вигляд або агресивна поведінка створюють загрозу санітарно-епідеміологічному режиму в Центрі та свідчать про неповагу до співробітників та інших пацієнтів, а також пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, Центр має право відмовити в наданні послуг, якщо це прямо не становить загрозу життю та здоров’ю такого пацієнта.

V. Порядок оплати послуг

1. Всі види послуг у МЦ платні. Ціни на послуги вказані в Прейскуранті Центра.

2. Оплата медичних послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АКСІОМА» через термінал самообслуговування чи внесенням готівкових коштів до каси медичного центру.

3. Розрахунок відбувається як за авансовою системою оплати, так і після надання послуги.

4. Оплачувати послуги можуть як самі пацієнти, так і їх представники, а також підприємства та організації, благодійні фонди тощо.

5. Підставою для розрахунку є направлення лікаря (з показаннями), де вказаний перелік послуг (процедур), які пропонуються пацієнту.

6. Всі додаткові види обстежень, які не входять в обсяг конкретної медичної послуги, яка надається пацієнту, розраховуються додатково, після їх проведення.

7. Ціни і структура прейскуранта можуть бути змінені. Про зміни цін пацієнту повідомляють до прийому у лікаря в усній формі або при записі на прийом.

8. У межах спеціальних дисконтних програм пацієнтам можуть надаватися знижки, розмір і порядок надання яких визначається керівництвом МЦ.

9. Пацієнтам, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг у Центрі з’ясувати можливість їх оплати зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом зазвичай надаються за умови попереднього укладання медичним центром відповідного договору зі страховою компанією застрахованої особи.

10. У разі відмови пацієнта від лікування, йому (законному представнику) повертається переплата за вирахуванням уже здійснених Центром витрат на його обслуговування (закупівля ліків, матеріалів, діагностичних моделей, обстежень тощо).

11. Про необхідність з медичних причин змінити погоджений план лікування чи обстеження (заміна виду втручання, збільшення чи зменшення його обсягу тощо) кожен пацієнт (законний представник) повідомляється заздалегідь.

12. Стягнення заборгованості пацієнта за надані йому послуги відбувається згідно з чинним законодавством України та/або положень укладеного з ним договору.

13. МЦ може на свій розсуд, у порядку благодійності чи за угодою, надавати медичні послуги зі знижкою чи безоплатно.

VІ. Гарантії Центра

1. Центр надає сучасні медичні послуги з дотриманням всіх вимог щодо кваліфікації фахівців, та дотримується  відповідального ставлення до кожного пацієнта.

2. Центр гарантує застосування лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні сертифікати якості (відповідності).

3. Центр гарантує використання всіх витратних матеріалів та медикаментів, за які розрахувався пацієнт.

4. Центр спостерігає за своїми пацієнтами до повного їх одужання і зробить все необхідне для цього в межах своєї компетенції.

5. Центр гарантує нерозголошення та збереження конфіденційної інформації щодо своїх пацієнтів.

6. Необхідною умовою для виконання гарантій Центра, є точне дотримання і виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідних умов гігієни.

7. Надання медичних послуг в Центрі спрямовано на ефективну діагностику та  лікування у відповідності до дозволених в Україні методик та протоколів.

8. Центр не несе відповідальності за особисті речі пацієнтів.

VIІ. Згідно вимог Центра — заборонено

1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Центра та на прилеглих територіях.

2. Займатись тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв, наркотиків або інших психотропних засобів в приміщеннях Центра. Куріння дозволяється лише у відведеному для цього місці.

3. Мати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.

4. Намагатись винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти, які належать Центру.

5. З метою нерозголошення лікарської таємниці, будь-кому проводити в приміщенні Центра фото-, аудіо- та відеозйомку, з урахуванням положень Правил для відвідувачів при здійсненні фотографічних/відеографічних записів на території Медичного центру «АКСІОМА».  

6. Поводити себе шумно, нестандартно, створювати проблему для інших пацієнтів.

7. Займатись будь-яким видом торгівлі або обміну.

8. Приводити або приносити в Центр тварин, птахів.

9. В разі наявності будь-якого із вище перелічених видів порушень, Центр має право відмовити пацієнту в прийомі або, якщо пацієнт вже проходить лікування, винести рішення про адміністративну виписку без матеріальної компенсації за ненадану до кінця послугу.